Bolesti hlavy a migrény pohledem tradiční čínské medicíny

30.05.2019 15:27
Nebyla by to čínská medicína, kdyby nerozlišovala několik typů bolestí hlavy. V následujícím článku se pokusím přiblížit nejdůležitější příznaky, podle kterých se v čínské medicíně bolesti hlavy diagnostikují a dle kterých se určuje léčebný postup.

První otázku, kterou pacientovi kladu je, zdali má při bolesti hlavy pocit na zvracení. Pokud odpoví ano, v tuto chvíli vím, že škodlivá energie vychází takzvaně z pod bránice. Další důležitá otázka, která bude následovat je, zdali je bolest symetrická a nebo asymetrická.

Asymetrické bolesti často bývají způsobené přeplněností konkrétních akupunkturních drah. Zde v závislosti na tom, zdali bolesti až pálí (pacient má potřebu studeného obkladu na hlavu) a nebo pocity pálení chybí, rozliším, zdali se jedná o sálání „jaterního ohně“ či o zvedání se „jaterního větru“. Pokud bolesti nejsou asymetrické, léčbu povedu trochu jiným směrem. 

U symetrických bolestí se zvracením, v závislosti na tom, zdali pacient vnímá pocit těžké hlavy či nikoli, budu uvažovat o zvedání se „jaterního jangu“ nebo o „větrné nečistotě tchan“.

Pokud bolesti hlavy nedoprovází pocity na zvracení, příčinou bude nedostatečná výživa a nebo blokáda. Pokud se bolest zmírňuje masáží, třením a nebo tlakem, bude se jednat o „prázdnotu“. Co tedy může tělu z čínského hlediska chybět? Může to být energie nebo-li Qi, dále to může být výživa a nebo esence ledvin. Tyto tři možnosti opět rozlišíme následným dotazováním, zdali se bolest zhoršuje námahou a nebo čtením a přemýšlením, zdali pomůže si lehnout a naopak ve stoji se obtíže zhorší…. 

Ve všech třech případech se bude léčba opět lišit. 

Jestliže se bolesti budou naopak třením či tlakem zhoršovat, bude se jednat o bolesti hlavy z důvodu nějaké překážky. Tato překážka nebo škodlivina může být vnitřní a nebo vnější. To znamená, že buď vychází z našeho těla přímo a nebo pochází zvenku – například vlhký a nebo chladný vítr. Bolesti hlavy tohoto typu většinou bývají v závislosti na počasí. Naopak je-li příčinou škodlivina vnitřní, pacienti mívají pocity tíhy celého těla a bolesti hlavy popisují spíše jako těžkost hlavy s pocitem malátnosti.

Zmínila jsem zde několik „čínských termínů“ neboli přirovnání, která čínská medicína využívá při určování diagnózy. Jsou to termíny až legrační, ale nesmírně smysluplné. Je totiž velký rozdíl v tom, chladím – li jaterní oheň a nebo stahuji – li jaterní jang popřípadě tiším – li jaterní vítr. Akupunkturní body či jednotlivé byliny se budou v daných situacích lišit, i když se jedná pořád o dráhu jater.

Rozklíčuje-li se příčina bolestí hlavy, terapeut čínské medicíny obvykle píše bylinné směsi a ordinuje akupunkturu. 

Vše v závislosti na tom, jak často se bolesti hlavy vyskytují. Pacient sám může přispět dodržováním správné dietetiky (která se liší v závislosti na daném typu bolestí) popřípadě změnou denního režimu. Jednotlivé typy bolestí hlavy se velmi často kombinují. Ne zřídka se stává, že pacient popisuje několik typů bolestí, které se různě střídají či přecházejí jeden v druhý a naopak. Rozklíčovat tyto situace se pak někdy rovná práci Sherlocka Holmse, ale pokud se to podaří, bývá léčba velice efektivní.

 

Kontakt

JOGAHORMONALNI.CZ HANA SUBEROVÁ certifikovaná lektorka hormonální jógy +420 608 824 787 suberova@jogahormonalni.cz